Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Wójt gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę pieców
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny GOSPODARKA ODPADAMI
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Jakość powietrza
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Raporty o stanie Gminy
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład rady gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Głosowanie imienne
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe radnych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Inne
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wydziały, referaty, oddziały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Audytor Wewnętrzny /AU/

Adres
Ulica  nr domu
Kod pocztowy  Miejscowość
Kontakt
Telefon
(33) 4990066
Fax
(33) 4990066 wew.26
Zadania
Audytor wewnętrzny wykonuje zadania w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego poprzez:
1/ niezależne i obiektywne wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej w zakresie adekwatności, skuteczności i jej efektywności w audytowanych obszarach, w tym oceny:

a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi
b) skuteczności i efektywności działania
c) wiarygodności sprawozdań
d) ochrony zasobów
e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania
f) efektywności i skuteczności przepływu informacji
g) zarządzania ryzykiem

2/ wykonywanie czynności doradczych, w tym składania opinii i wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki

3/ sporządzanie do końca roku planu audytu wewnętrznego na rok następny, opartego na analizie ryzyka

4/ sporządzanie do końca stycznia każdego roku sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni

5/ opracowanie i aktualizowanie procedur audytu wewnętrznego obejmującego wszystkie aspekty działalności audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich skuteczności

6/ współpraca z komórkami organizacyjnymi oraz kierownikami jednostek podległych i nadzorowanych objętym działaniem audytu

7/ współdziałanie z organami audytu i kontroli zewnętrznej oraz osobami przeprowadzającymi kontrolę
Zadania
 
Opis
Audyt wewnętrzny prowadzony jest w Urzędzie Gminy Buczkowice przez " Usługodawcę" na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 3 października 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 13965365 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony