Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Wójt gminy
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę pieców
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny GOSPODARKA ODPADAMI
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Jakość powietrza
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Raporty o stanie Gminy
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład rady gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Głosowanie imienne
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe radnych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Inne
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wydziały, referaty, oddziały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Ref. Finansowy / FIN/

Adres
Ul. Lipowska 730
43-374 Buczkowice
Kontakt
Telefon
/33/ 4990066

wew. 21 - mgr Magdalena Mendrok- Skarbnik Gminy, nadzór nad gospodarką finansową  
         gminy, kierowanie oraz nadzór nad pracą referatu finansowego


wew. 13 - podinspektor mgr Jolanta Wandzel Maria- księgowość podatkowa: księgowanie  
         wpływów podatkowych,prowadzenie postepowań egzekucyjnych,wydawanie  
         zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych.
         
         inspektor mgr Anna Hetnał - księgowość podatkowa: księgowanie  
         wpływów podatkowych,prowadzenie postepowań egzekucyjnych,wydawanie  
         zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych.
         
                         
wew. 22 - inspektor mgr Natalia Kania - księgowość podatkowa-wymiar podatku
         rolnego,podatku leśnego,podatku od nieruchomości,wydawanie zaświadczeń o  
         dochodach z gospodarstwa rolnego
         
         inspektor - mgr Irena Truchan - księgowość podatkowa-wymiar podatku
         rolnego,podatku leśnego,podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz od          osób prawnych,wydawanie zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego

wew. 24 - inspektor Maria Bolechała - księgowość budżetowa-wydatki budżetu,    
         rozliczanie inwestycji realizowanych ze środków unijnych
         
         inspektor - Helena Zięba - księgowość budżetowa-dochody budżetu,  
         prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń dotacji z funduszy pomocowych  
         Unii Europejskiej

wew. 26 - podinspektor Halina Tomaszek - kasjer, inwentaryzacja środków trwałych

wew. 33 - podinspektor mgr Ewa Cembala - płace pracowników, rozliczanie podatku VAT
Fax
/33/ 4990066 wew.26
Zadania
1. Prowadzenie gospodarki finansowej gminy a w szczególności :
a) Opracowanie i przygotowanie projektu  budżetu gminy  oraz układu wykonawczego do budżetu,
b) Sporządzanie zbiorczych sprawozdań i bilansów,
c) Obsługa kredytów i pożyczek gminnych,
d) Przygotowywanie uchwał dotyczących zmian w budżecie,
e) Analiza wykorzystania budżetu,
f) Nadzór nad realizacją planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy,
g) Prowadzenie urządzeń syntetycznych i analitycznych księgowości dochodów podatkowych, niepodatkowych, wydatków budżetowych, środków pozabudżetowych oraz inwestycji,
h) Organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości,
i) Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, ZUS-em i Urzędem Wojewódzkim.


2. Prowadzenie spraw z zakresu podatków, a w szczególności :
a) Dokonywanie wymiaru podatku: rolnego, od nieruchomości i leśnego,
b) Prowadzenie kart gospodarstw i nieruchomości,
c) Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
d) Prowadzenie rachunkowości podatkowej.

3. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji majątku gminy a w szczególności :
a) przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych.

4. Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Gminy oraz obsługa funduszu świadczeń socjalnych.

5. Prowadzenie spraw obronnych w części wynikającej z zakresu działania referatu.  

Opis
Magdalena Mendrok - Skarbnik Gminy, kierownik referatu
Liczba osób zatrudnionych w referacie - 8
inspektor - Maria Bolechała
inspektor - Helena Zięba
inspektor - mgr Anna Hetnał
podinspektor -  mgr Jolanta Wandzel
inspektor - mgr Natalia Kania
inspektor - mgr Irena Truchan
podinspektor -  mgr Ewa Cembala
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 29 maja 2015
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 13039690 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony