Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę piecy
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny WYBORY ŁAWNIKÓW
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Informacja o jakości powietrza
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Wydziały, referaty, oddziały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Ref. Gospodarki Komunalnej i Budownictwa /GKiB/

Adres
Ul. Lipowska 730

43-374 Buczkowice
Kontakt
 
Telefon :/33/ 4990066
wew. 15 - inspektor Marcin Jakubiec- utrzymanie dróg gminnych, oświetlenia ulicznego,nazewnictwa ulic i placów, sprawy związane z komunikacją dróg  
         gminnych,infrastruktura wodno-kanalizacyjna.
         
         inspektor Dorota Majcherczyk - zamówienia publiczne, prowadzenie całości
         spraw z zakresu prawa lokalowego


wew. 40 - inspektor mgr inż. Przemysław Lubiński- prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Gminy              

wew.34   -podinspektor mgr Ewa Szczepanik- prowadzenie spraw z zakresu planowania
         przestrzennego, urbanistyki i architektury

wew. 39 - Maria Sanetra- Główny Specjalista- pełnomocnik d/s pozyskiwania środków
         finansowych-prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków
         finansowych
                                   
         podinspektor - mgr Agnieszka Giżycka- prowadzenie spraw związanych z
         pozyskiwaniem środków finansowych  

wew.27 -  Marek Krupa - Kontroler techniczny d/s inwestycji gminnych

wew. 14-  Izabela Brudny- kontroler techniczny d/s godpodarki odpadami
         Krzysztof Wrzosek - doradca - pełnomocnik d/s gospodarki odpadami
Fax
/33/ 4990066 wew.26
Zadania
Zadania wydziału:
1. prowadzenie spraw  z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury, w szczególności
 a) sporządzanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego / opinii o przeznaczeniu działki w planie /
 b) przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

2. prowadzenie całości spraw związanych z realizacją Ustawy o Zamówieniach Publicznych
3. prowadzenie i rozliczanie inwestycji prowadzonych przez Gminę
4. prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska, w szczególności:
 a) przeprowadzenie wizji lokalnych i sprawdzanie szczelności bezodpływowych zbiorników na ścieki,
 b) wydwawnie zezwoleń na wywożenie ścieków, kontrola miejsc zrzutu fekaliów
 c) wyrażenie zgody na miejsce oraz sposób gromadzenia odpadów
5. prowadzenie całości spraw w zakresie prawa lokalowego
6. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym na terenie Gminy

7. sporządzanie wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego
8. prowadzenie całości spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych
9.  prowadzenie obsługi kasy fiskalnej Urzędu Gminy
10.  wydawanie zezwoleń na:
 a) utrzymanie psów uznanych za agresywne
 b) wycinkę drzew oraz naliczanie kar za usuwanie drzew bez zezwolenia
11.  ustalanie wysokości opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości
12.  przygotowywanie niezbędnej dokumentacji w przypadku konieczności wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Gminy
13.  przygotowywanie decyzji dotyczących przekształcenia dzierżawy wieczystej na własność
14.  przygotowywanie decyzji i postanowień dotyczących rozgraniczeń gruntów
15.  przygotowywanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości
Opis
Liczba osób zatrudnionych w referacie - 8
inspektor - Marcin Jakubiec
inspektor - mgr inż. Przemysław Lubiński
inspektor - Dorota Majcherczyk
podinsp. - mgr Ewa Szczepanik
podinsp. - mgr inż. Agnieszka Giżycka
główny specjalista  pełnomosnik d/s pozyskiwania środków finansowych - Maria Sanetra
           
kontroler techniczny d/s gospodarki odpadami- Krzysztof Wrzosek
kontroler techniczny d/s gospodarki odpadami - Izabela Brudny
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 23 października 2017
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 9945690 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony