Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Wójt gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę pieców
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny GOSPODARKA ODPADAMI
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Jakość powietrza
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Raporty o stanie Gminy
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład rady gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Głosowanie imienne
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe radnych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Inne
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wójt gminy Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
 
Wójt Gminy Buczkowice
Józef Caputa - zdjęcie portretowe
Józef Caputa


Kontakt
Fax
/033/ 499-00-66 wew.26
Telefon
/033/ 499-00-66 wew. 19 sekretariat
Dyżury
Wtorek
12.00-16.00
Kompetencje
1. Wnioskowanie do Rady Gminy w sprawie powołania i odwołania Skarbnika Gminy,
2. Powoływanie swego zastępcy,
3. Organizacja pracy Urzędu,
4. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
5. Reprezentowanie gminy na zewnątrz,
6. Ogólny nadzór nad pracą Urzędu,
7. Proponowanie szczegółowych zadań Sekretarza i Skarbnika Gminy,
8. Ustalanie szczegółowych zakresów czynności kierowników referatów,
9. Pełnienie pozostałych powinności pracodawcy wynikających z kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz z innych aktów prawnych,
10. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
11. Wydawanie Zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności Urządu, np. regulamin pracy, funduszu nagród, instrukcja obiegu dokumentów,
12. Sprawowanie zwierzchnictwa służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Opis
Wykształcenie wyższe administracyjne. Pełnił funkcję wójta gminy Buczkowice w latach 1990-1998 i 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 4 września 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 13965452 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony