Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę piecy
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny WYBORY ŁAWNIKÓW
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Informacja o jakości powietrza
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Władze gminy Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
 
Z-ca Wójta / Sekretarz Gminy /
 Agata Artemska - zdjęcie portretowe
Agata Artemska


Kontakt
Fax
/033/ 499-00-66 wew.26
Telefon
/033/ 499-00-66
wew. 19 sekretariat
Dyżury
Poniedziałek
7.30 - 15.30
Wtorek
7.30 - 16.00
Środa
7.30 - 15.30
Czwartek
7.30 - 15.30
Piątek
7.30 - 15.00
Kompetencje
1. Wykonwyanie funkcji kierownika urzędu w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, polegającej między innymi na:
   a/ tworzeniu i realizacji polityki kadrowej urzędu,
   b/ nadzorowaniu  czasu pracy pracowników urzędu,
   c/ prowadzeniu właściwej polityki płacowej stymulującej pracowników do podnoszenia kwalifikacji,
   d/ wykonywanie innych obowiązków w granicach udzielonych mu pełnomocnictw.
2. Koordynowanie współpracy Wójta Gminy z Radą Gminy oraz jednostkami pomocniczymi,
3. Przyjmowanie oświadczeń woli spadkodawców,
4. Utrzymywanie kontaktów z organami administracji samorządowej i rządowej,
5. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracowników Urzędu,
6. Administrowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
7. Nadzór i koordynacja pracy podległych wydziałów,
8. Koordynacja pracy urzędu w ramach właściwości podległych wydziałów, z uwzględnieniem kompetencji kierownika urzędu
9. Wydawanie w imieniu Wójta i z jego upoważnienia decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości podległych wydziałów,
10. Reprezentowanie Urzędu - w imieniu Wójta - w roboczych kontaktach zewnętrznych,
11. Nadzorowanie jednostek organizacyjnych w zakresie swoich właściwości,
12. Współpraca z Radą Gminy i jej Komisjami oraz jednostkami pomocniczymi w zakresie swego działania,
13. Wykonywanie innych czynności powierzonych mu na podstawie art.33 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Opis
Zamężna, dwoje dzieci, prawnik administratywista. Wdniu 30 maja 2001 roku powołana Uchwałą Rady Gminy na stanowisko Sekretarza Gminy, od 1 II 2003 r. - Z-ca Wójta Gminy Buczkowice
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 29 maja 2015
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 9945759 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony