Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Wójt gminy
znacznik ozdobny Rada gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę pieców
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny GOSPODARKA ODPADAMI
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Jakość powietrza
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny WYBORY ŁAWNIKÓW
znacznik ozdobny WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Inne
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Rok 2006
   Rok 2005
   Rok 2004
   Rok 2003
   Rok 2002
   KADENCJA 2006-2010 - UCHWAŁY
   KADENCJA 2010-2014 - UCHWAŁY
   KADENCJA 2014-2018 - UCHWAŁY
   KADENCJA 2018-2023 - UCHWAŁY
   Projekty Uchwał
2006-07-21 Symbol:  Uch XLVII/346/06
w sprawie przystąpienia do realizacji programu " Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach działania 2.2 i przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Buczkowicach.
2006-07-21 Symbol:  Uch XLVII/345/06
w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do realizacji programu " Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" w ramach Działania 2.2 i przyjęcia regulaminu określającego zasady,warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Buczkowicach.
2006-06-28 Symbol:  Uch XLVI/344/06
w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Buczkowice
2006-06-28 Symbol:  Uch XLVI/343/06
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej-Domu Ludowego w Rybarzowicach".
2006-06-28 Symbol:  Uch XLVI/342/06
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/145/04 Rady Gminy Buczkowice z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Buczkowice /Dz.Urz.Woj. Śl. z 2004 r. Nr 50 poz.1586/.
2006-06-28 Symbol:  Uch XLVI/341/06
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt dodmowych oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
2006-06-28 Symbol:  Uch XLVI/340/06
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Buczkowice i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
2006-06-28 Symbol:  Uch XLVI/339/06
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.
2006-06-28 Symbol:  Uch XLVI/338/06
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Buczkowice za I półrocze
2006-06-28 Symbol:  Uch XLVI/337/06
w sprawie zaciągnięcia pożyczki
2006-06-28 Symbol:  Uch XLVI/336/06
Opis
2006-06-28 Symbol:  Uch XLVI/335/06
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/306/05 Rady Gminy Buczkowice z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Buczkowice na rok 2006.
2006-06-28 Symbol:  Uch XLVI/334/06
w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2006 r.
2006-06-28 Symbol:  Uch XLVI/333/06
w sprawie zmiany regulaminu określającego warunki, tryb i formy udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Buczkowice
2006-06-28 Symbol:  Uch XLVI/332/06
w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Buczkowicach

rss Strony Przejdź do strony nr 1 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 12015985 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony