Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę piecy
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny WYBORY ŁAWNIKÓW
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Informacja o jakości powietrza
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Rok 2006
   Rok 2005
   Rok 2004
   Rok 2003
   Rok 2002
   KADENCJA 2006-2010 - UCHWAŁY
   KADENCJA 2014-2018 - UCHWAŁY
   Projekty Uchwał
   KADENCJA 2010-2014 - UCHWAŁY
2006-05-31 Symbol:  Uch XLV/331/06
w sprawie udzielenia przez Gminę Buczkowice pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
2006-05-31 Symbol:  Uch XLV/330/06
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Buczkowice dla obszaru sołectwa Rybarzowice w rejonie drogi krajowej.
2006-05-31 Symbol:  Uch XLV/329/06
w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2006
2006-04-26 Symbol:  Uch XLIV/328/06
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Dratwy na działalność Wójta Gminy Buczkowice
2006-04-26 Symbol:  Uch XLIV/327/06
w sprawie skierowania wniosku do Wojewody Śląskiego o komunalizację nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr pgr 2563/1 , 2564/1,2564/2,2727,2728,2792,2793,2797/7,2980 w Buczkowicach stanowiących tereny publiczne nad rzeką Żylicą.
2006-04-26 Symbol:  Uch XLIV/326/06
w sprawie skierowania wniosku do Wojewody Śląskiego o komunalizację nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr pgr 3206/1,3201/3 w Buczkowicach zajętych pod ulice: Łukową i Radosną
2006-04-26 Symbol:  Uch XLIV/325/06
w sprawie przyznania dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej " Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach ".
2006-04-26 Symbol:  Uch XLIV/324/06
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Działania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej " Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach".
2006-04-26 Symbol:  Uch XLIV/323/06
w sprawie odwołania i powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Buczkowicach
2006-04-26 Symbol:  Uch XLIV/322/06
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Buczkowice za rok 2005 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.
2006-04-05 Symbol:  Uch XLIII/321/06
w sprawie skierowania wniosku do Wojewody Śląskiego o komunalizację nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 47/1 o pow.316m2 i 48/1 o pow. 289m2 w obrębieewidencyjnym Szczyrk
2006-04-05 Symbol:  Uch XLIII/320/06
w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2006
2006-04-05 Symbol:  Uch XLIII/319/06
w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2006-04-05 Symbol:  Uch XLIII/318/06
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach na 2006 rok
2006-04-05 Symbol:  Uch XLIII/317/06
w sprawie podziału Gminy Buczkowice na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 9968256 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony