Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę piecy
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny WYBORY ŁAWNIKÓW
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Informacja o jakości powietrza
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Rok 2006
   Rok 2005
   Rok 2004
   Rok 2003
   Rok 2002
   KADENCJA 2006-2010 - UCHWAŁY
   KADENCJA 2014-2018 - UCHWAŁY
   Projekty Uchwał
   KADENCJA 2010-2014 - UCHWAŁY
2006-02-22 Symbol:  Uch XLII/316/06
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2006-02-22 Symbol:  Uch XLII/315/06
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczkowice
2006-02-22 Symbol:  Uch XLII/314/06
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
2006-02-22 Symbol:  Uch XLII/313/06
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
2006-02-22 Symbol:  Uch XLII/312/06
w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Godziszce do Zespołu Szkoły Podstawowej im. J.Brzechwy i Gimnazjum Nr 2 w Godziszce.
2006-01-31 Symbol:  Uch XLI/311/06
w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2006
2006-01-31 Symbol:  Uch XLI/310/06
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/306/05 Rady Gminy Buczkowice z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Buczkowice na rok 2006
2006-01-31 Symbol:  Uch XLI/309/06
w sprawie zamiaru włączenia oddziału przedszkolnego Przedszkola w Godziszce do Zespołu Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy i Gimnazjum Nr 2 w Godziszce
2006-01-31 Symbol:  Uch XLI/308,/06
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach na rok 2006
2006-01-31 Symbol:  Uch XLI/307/06
w sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Buczkowicach
2005-12-21 Symbol:  Uch XXXVIII/293/05
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice na rok 2006
2005-12-21 Symbol:  Uch XXXIX/306/05
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2006
2005-12-21 Symbol:  Uch XXXIX/305/05
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006
2005-12-21 Symbol:  Uch XXXIX/304/05
w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
2005-12-21 Symbol:  Uch XXXIX/303/05
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy Z/2.24/II/2.2/28/05/U/28/05 o dofinansowanie Projektu pt. " Stypendia-szansą edukacyjną dla młodzieży licealnej w Buczkowicach II ".

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 9968215 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony