Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Wójt gminy
znacznik ozdobny Rada gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę pieców
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny GOSPODARKA ODPADAMI
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Jakość powietrza
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny WYBORY ŁAWNIKÓW
znacznik ozdobny WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Inne
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Rok 2006
   Rok 2005
   Rok 2004
   Rok 2003
   Rok 2002
   KADENCJA 2006-2010 - UCHWAŁY
   KADENCJA 2010-2014 - UCHWAŁY
   KADENCJA 2014-2018 - UCHWAŁY
   KADENCJA 2018-2023 - UCHWAŁY
   Projekty Uchwał
2005-12-21 Symbol:  Uch XXXIX/302/05
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 r.
2005-12-21 Symbol:  Uch XXXIX/301/05
w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2005
2005-12-21 Symbol:  Uch XXXIX/300/05
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Porąbka
2005-12-21 Symbol:  Uch XXXIX/299/05
w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Buczkowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2005-12-21 Symbol:  Uch XXXIX/298/05
w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Buczkowicach
2005-12-21 Symbol:  Uch XXXIX/297/05
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczkowicach
2005-12-21 Symbol:  Uch XXXIX/296/05
w sprawie programu Gminy Buczkowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006
2005-12-21 Symbol:  Uch XXXIX/295/05
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006.
2005-12-21 Symbol:  Uch XXXIX/294/05
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
2005-11-30 Symbol:  Uch XXXVIII/292/05
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. " Modernizacja mostu przy ulicy Wczasowej w Buczkowicahc - poprawa infrastruktury transportowej o znaczeniu transgranicznym ".
2005-11-30 Symbol:  Uch XXXVIII/291/05
w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi świadczone przez Sp. z o.o. EKOŁAD w zakresie wywozu i składowania odpadów komunalnych
2005-11-30 Symbol:  Uch XXXVIII/290/05
w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi świadczone przez AQUA S.A. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Buczkowice na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
2005-11-30 Symbol:  Uch XXXVIII/289/05
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
2005-11-30 Symbol:  Uch XXXVIII/288/05
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2005-11-30 Symbol:  Uch XXXVIII/287/05
w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2005

rss Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 12015990 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony