Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę piecy
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny WYBORY ŁAWNIKÓW
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Informacja o jakości powietrza
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Rok 2006
   Rok 2005
   Rok 2004
   Rok 2003
   Rok 2002
   KADENCJA 2006-2010 - UCHWAŁY
   KADENCJA 2014-2018 - UCHWAŁY
   Projekty Uchwał
   KADENCJA 2010-2014 - UCHWAŁY
2005-10-26 Symbol:  Uch Nr XXXVII/286/05
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
2005-10-26 Symbol:  Uch Nr XXXVII/285/05
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Porąbka
2005-10-26 Symbol:  Uch Nr XXXVII/284/05
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2005
2005-10-26 Symbol:  Uch Nr XXXVII/283/05
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
2005-10-26 Symbol:  Uch Nr XXXVII/282/05
w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005
2005-10-26 Symbol:  Uch Nr XXXVII/281/05
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/200/04 Rady Gminy Buczkowice z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Buczkowice na rok 2005.
2005-10-26 Symbol:  Uch Nr XXXVII/280/05
w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2005.
2005-10-26 Symbol:  Uch Nr XXXVII/279/05
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Buczkowice
2005-09-28 Symbol:  Uch Nr XXXVI/278/05
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. Modernizacja boisk sportowych Buczkowice- Centrum w rejonie Zespołu Szkół w Buczkowicach.
2005-09-28 Symbol:  Uch Nr XXXVI/277/05
w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej funkcjonującej w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej
2005-09-28 Symbol:  Uch Nr XXXVI/276/05
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
2005-09-28 Symbol:  Uch Nr XXXVI/275/05
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/200/04 Rady Gminy Buczkowice z dnia 22 grudnia 2004 r. - Uchwały budżetowej na rok 2005 .
2005-09-28 Symbol:  Uch Nr XXXVI/274/05
w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2005.
2005-08-31 Symbol:  Uch Nr XXXV/273/05
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres 5 lat pomieszczenia w budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.
2005-08-31 Symbol:  Uch Nr XXXV/272/05
w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum Gminnego w przedmiocie przejęcia za odpłatnością przez Gminę Buczkowice od właścicieli nieruchomości obowiązków związanych z pozbywaniem się odpadów komunalnych.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 9968222 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony