Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Wójt gminy
znacznik ozdobny Rada gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę pieców
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny GOSPODARKA ODPADAMI
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Jakość powietrza
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny WYBORY ŁAWNIKÓW
znacznik ozdobny WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Inne
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Rok 2006
   Rok 2005
   Rok 2004
   Rok 2003
   Rok 2002
   KADENCJA 2006-2010 - UCHWAŁY
   KADENCJA 2010-2014 - UCHWAŁY
   KADENCJA 2014-2018 - UCHWAŁY
   KADENCJA 2018-2023 - UCHWAŁY
   Projekty Uchwał
2005-08-31 Symbol:  Uch Nr XXXV/271/05
w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w przedmiocie przejęcia za odpłatnością przez Gminę Buczkowice od właścicieli nieruchomości obowiązków związanych z pozbywaniem się odpadów komunalnych.
2005-08-31 Symbol:  Uch Nr XXXV/270/05
w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Marii i Antoniego Frydel na Wójta Gminy Buczkowice
2005-08-31 Symbol:  Uch Nr XXXV/269/05
w sprawie zmiany Statutu Gminy Buczkowice
2005-08-31 Symbol:  Uch Nr XXXV/268/05
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Kalna w rejonie ul. Rodzinnej.
2005-08-31 Symbol:  Uch Nr XXXV/267/05
w sprawie sprzedaży działki nr 43/7 w Kalnej.
2005-08-31 Symbol:  Uch Nr XXXV/266/05
w sprawie skierowania wniosku do Wojewody Śląskiego o komunalizację nieruchomości objętej KW 77719 i złożonej z działek gruntu nr 773/2 i 773/4 obr. ew. Buczkowice.
2005-08-31 Symbol:  Uch Nr XXXV/265/05
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie Gminie Buczkowice nieruchomości stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych.
2005-08-31 Symbol:  Uch Nr XXXV/264/05
w sprawie zgłoszenia wniosku o dofinansowania projektu : " Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka " ze środków Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu: " FUNDUSZ NA RZECZ ROZWOJU INFRASTRUKTURY LOKALNEJ SKIEROWANEJ NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" - komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach : " PROGRAMU ŁAGODZENIA W REGIONIE ŚLĄSKIM SKUTKÓW RESTRUKTURYZACJI ZATRUDNIENIA W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO".
2005-08-31 Symbol:  Uch Nr XXXV/263/05
w sprawie zgłoszenia wniosku o dofinansowania projektu : " Budowa sieci wodociągowej na terenie sołectw Buczkowice - Rybarzowice" ze środków Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu: " FUNDUSZ NA RZECZ ROZWOJU INFRASTRUKTURY LOKALNEJ SKIEROWANEJ NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" - komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach : " PROGRAMU ŁAGODZENIA W REGIONIE ŚLĄSKIM SKUTKÓW RESTRUKTURYZACJI ZATRUDNIENIA W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO".
2005-08-31 Symbol:  Uch Nr XXXV/262/05
w sprawie zmiany Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Buczkowice na lata 2004-2013 za szczególnym uwzględnieniem lat 2004-2006
2005-08-31 Symbol:  Uch Nr XXXV/261/05
w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Buczkowice na lata 2004-2013
2005-07-06 Symbol:  Uch Nr XXXIV/260/05
w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2005.
2005-07-06 Symbol:  Uch Nr XXXIV/259/05
w sprawie przystąpienia do realizacji programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" w ramach Działania 2.2 i przyjęcia Regulaminu określającego zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Buczkowicach.
2005-07-06 Symbol:  Uch Nr XXXIV/258/05
w sprawie zmian uchwał dotyczących: Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Buczkowice na lata 2004 - 2013, budżetu Gminy Buczkowice na rok 2005 oraz Planu Rozwoju Miejscowości Buczkowice.
2005-06-01 Symbol:  Uch Nr XXXIII/257/05
w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji programu pn.: " Budowa systemu lokalnej informacji turystycznej w Bielsku-Białej i gminach powiatu bielskiego" i przy wspólnej aplikacji o przyznanie środków finansowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 3.2 " Obszary podlegające restrukturyzacji" - finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

rss Strony Przejdź do poprzednich stron « 7 Przejdź do strony nr 8 Przejdź do strony nr 9 Przejdź do strony nr 10 Przejdź do strony nr 11 Przejdź do strony nr 12 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 12015992 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony