Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Wójt gminy
znacznik ozdobny Rada gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę piecy
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny GOSPODARKA ODPADAMI
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Jakość powietrza
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny WYBORY ŁAWNIKÓW
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Inne
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia Wójta Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-03-13 Symbol:  ZARZ NR 13/2018
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na potrzeby zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice.
2018-03-08 Symbol:  ZARZ NR 12/2018
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie podziału Gminy Buczkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2018-03-05 Symbol:  ZARZ NR 11/2018
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie podziału Gminy Buczkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,.
2018-03-02 Symbol:  ZARZ NR 10/2018
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na potrzeby zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Buczkowice.
2018-02-13 Symbol:  ZARZ NR 4/2018
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na potrzeby zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Buczkowice.
2017-12-29 Symbol:  ZARZ NR 82/2017
w sprawie sprzedaży przez Gminę Buczkowice udziału 1 części w nieruchomości położonej w Buczkowicach przy ul.Miodowej 1261
2017-11-27 Symbol:  ZARZ NR 75/2017
w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy przeznaczonych do dzierżawy
2017-11-21 Symbol:  ZARZ NR 73/2017
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na potrzeby zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Buczkowice.
2017-11-10 Symbol:  ZARZ NR 69/2017
w sprawie stawek czynszu za najem sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Buczkowice oraz sali w Domu Ludowym w Rybarzowicach
2017-10-30 Symbol:  ZARZ NR 66/2017
Zarządzenie Wójta Gminy Buczkowice w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż udziału 1/2 części nieruchomości gminnej położnej w Buczkowicach przy ul.Miodowej 1261

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 10404602 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony