Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Wójt gminy
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład rady gminy
znacznik ozdobny Głosowanie imienne
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Uchwały
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę pieców
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny GOSPODARKA ODPADAMI
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Jakość powietrza
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny WYBORY ŁAWNIKÓW
znacznik ozdobny WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Inne
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zamówienia publiczne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Zamówienia aktualne
   Zamówienia archiwalne
   Ogłoszenia dotyczące zawarcia umowy
   Ochotnicza Straż Pożarna - PRZETARGI
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
2017-02-16 Symbol:  2/17
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Buczkowice oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2017-02-06 Symbol:  1/17
Buczkowice: Rozbudowa drogi gminnej 627094S ul. Słonecznej w Kalnej
2016-10-21 Symbol:  10/16
Buczkowice: Zakup energii elektrycznej dla Gminy Buczkowice i jednostek organizacyjnych Gminy Buczkowice na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych oraz oświetlenia ulicznego.
2016-09-28 Symbol:  9/16
Buczkowice: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej.
2016-06-10 Symbol:  8/16
Zapytanie ofertowe na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice w 2016r. "
2016-05-25 Symbol:  7/16
Buczkowice: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej
2016-03-24 Symbol:  6/16
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy obiektów mostowych na rzece Żylica w Gminie Buczkowice w ramach zadania - Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w gminie Buczkowice
2016-03-22 Symbol:  5/16
ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru zadanie: Roboty drogowe na terenie Gminy Buczkowice
2016-03-08 Symbol:  4/16
Roboty drogowe na terenie Gminy Buczkowice
2016-02-22 Symbol:  3/16
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Buczkowice
2016-02-16 Symbol:  ZAM 2/16
Buczkowice: Roboty drogowe na terenie Gminy Buczkowice- Unieważnione
2016-02-04 Symbol:  ZAM 1/16
Buczkowice: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach
2015-12-02 Symbol:  ZAM 13/15
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Buczkowice w sołectwach Buczkowice i Rybarzowice”
2015-11-13 Symbol:  ZAM 12/15
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Buczkowice w sołectwach Buczkowice i Rybarzowice
2015-09-24 Symbol:  11/15
Buczkowice: Zakup energii elektrycznej dla Gminy Buczkowice i jednostek organizacyjnych Gminy Buczkowice na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych oraz oświetlenia ulicznego.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 12540540 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony