Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Wójt gminy
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład rady gminy
znacznik ozdobny Głosowanie imienne
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Uchwały
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę pieców
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny GOSPODARKA ODPADAMI
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Jakość powietrza
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny WYBORY ŁAWNIKÓW
znacznik ozdobny WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Inne
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zamówienia publiczne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Zamówienia aktualne
   Zamówienia archiwalne
   Ogłoszenia dotyczące zawarcia umowy
   Ochotnicza Straż Pożarna - PRZETARGI
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
2013-10-17 Symbol:  ZAM 144
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Sołectwa Buczkowice w sezonie 2013/2014
2013-10-15 Symbol:  ZAM 143
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Buczkowice i jednostek organizacyjnych Gminy Buczkowice na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych oraz oświetlenia ulicznego
2013-10-08 Symbol:  ZAM 142
Buczkowice: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Buczkowice w sezonie 2013/2014
2013-10-01 Symbol:  ZAM 141
Dostawy i usługi w ramach projektu E-urząd Gminy Buczkowice
2013-08-30 Symbol:  ZAM 140
Roboty budowlane w ramach projektu „E-urząd Gminy Buczkowice”
2013-07-30 Symbol:  ZAM 139
„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice”
2013-07-25 Symbol:  Zam 138
Roboty budowlane w ramach projektu „E-urząd Gminy Buczkowice”
2013-07-19 Symbol:  Zam 137
Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Buczkowice z ich miejsca zamieszkania do specjalistycznych placówek powiatowych w Bielsku - Bialej i w Żywcu wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu
2013-06-11 Symbol:  Zam 136
Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem, w Rybarzowicach nad Żylicą - etap II
2013-06-03 Symbol:  ZAM 135
Przebudowa ul.Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych
2013-04-24 Symbol:  zam 134
E-urząd Gminy Buczkowice
2013-04-17 Symbol:  zam 133
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Buczkowice oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2013-03-28 Symbol:  zam 132
Modernizacja ul. Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych
2013-03-20 Symbol:  zam 131
Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Buczkowice
2012-12-06 Symbol:  ZAM 130
Buczkowice :Zakup energii elektrycznej dla Gminy Buczkowice i jednostek organizacyjnych Gminy Buczkowice na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych oraz oświetlenia ulicznego.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 12540547 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony