Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę piecy i OZE
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny WYBORY ŁAWNIKÓW
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Informacja o jakości powietrza
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Zamówienia publiczne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Zamówienia archiwalne
   Zamówienia aktualne
   Ogłoszenia dotyczące zawarcia umowy
   Ochotnicza Straż Pożarna - PRZETARGI
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r.
2012-11-27 Symbol:  ZAM 129
Buczkowice :Zakup energii elektrycznej dla Gminy Buczkowice i jednostek organizacyjnych Gminy Buczkowice na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych oraz oświetlenia ulicznego.
2012-11-16 Symbol:  ZAM 128
Buczkowice :Zakup energii elektrycznej dla Gminy Buczkowice i jednostek organizacyjnych Gminy Buczkowice na potrzeby eksploatacji
budynków, lokali i obiektów użytkowych oraz oświetlenia ulicznego.
2012-10-24 Symbol:  ZAM 127
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych niedziałającego w celu osiągnięcia zysku i zarejestrowanego jako organizacja pozarządowa, zainteresowanego wspólną realizacją projektów z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Buczkowicach
2012-09-13 Symbol:  ZAM 126
Buczkowice: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Buczkowice w sezonie 2012/2013
2012-08-28 Symbol:  ZAM 125
Remont budynku mieszklanego " Dom Nauczyciela" w Kalnej
2012-08-08 Symbol:  zam 124
Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Buczkowice z ich miejsca zamieszkania do specjalistycznych placówek oświatowych w Bielsku – Białej i w Żywcu wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu
2012-06-25 Symbol:  ZAM 123
Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach
2012-06-19 Symbol:  ZAM 122
Remont kładki przy ul. Topolowej w Rybarzowicach
2012-06-13 Symbol:  ZAM 121
Dostawa i montaż aparatury nagłośnieniowej oraz urządzeń do monitoringu hali sportowej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach
2012-06-05 Symbol:  ZAM 120
Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach
2012-03-14 Symbol:  119
Buczkowice: Remont i modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Buczkowice
2012-01-19 Symbol:  ZAM 118
Buczkowice: Budowa boisk sportowych oraz zaplecza boiska na terenie Gminy Buczkowice
2011-12-01 Symbol:  ZAM 117
Buczkowice: Budowa kanalizacji deszczowej na terenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach
2011-11-10 Symbol:  ZAM 116
Buczkowice: Dostawa energii elektrycznej
2011-09-28 Symbol:  ZAM 115
Buczkowice: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Buczkowice w sezonie 2011/2012

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 9932849 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony