Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Wójt gminy
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład rady gminy
znacznik ozdobny Głosowanie imienne
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Uchwały
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę pieców
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny GOSPODARKA ODPADAMI
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Jakość powietrza
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny WYBORY ŁAWNIKÓW
znacznik ozdobny WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Inne
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zamówienia publiczne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Zamówienia aktualne
   Zamówienia archiwalne
   Ogłoszenia dotyczące zawarcia umowy
   Ochotnicza Straż Pożarna - PRZETARGI
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
2011-08-22 Symbol:  ZAM 114
Buczkowice: Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Buczkowice z ich miejsca zamieszkania do specjalistycznych placówek oświatowych w Bielsku - Białej i w Żywcu wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu
2011-08-11 Symbol:  ZAM 113
Buczkowice: Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Buczkowice z ich miejsca zamieszkania do specjalistycznych placówek oświatowych w Bielsku - Białej i w Żywcu wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu
2011-05-31 Symbol:  ZAM 112
Buczkowice: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Buczkowice
2011-04-22 Symbol:  ZAM 111
Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Buczkowice
2011-04-12 Symbol:  ZAM 110
Dostawa energii elektrycznej
2011-04-06 Symbol:  ZAM 109
Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Buczkowice
2011-03-28 Symbol:  ZAM 108
Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul.Kościelnej w km. 0+047 w Rybarzowicach gm.Buczkowice, pow. bielski, woj.śląskie
2007-07-23 Symbol:  ZAM 54
Opracownie koncepcji projektowej budowy sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach oraz rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej w Godziszce
2007-07-03 Symbol:  ZAM 52
Budowa cmentarza komunalnego w Buczkowicach
2007-06-05 Symbol:  ZAM 50
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w spawie: Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w miejscowościach Buczkowice, Rybarzowice, Godziszka.

Strony Przejdź do poprzednich stron « 7
Licznik odwiedzin: 12540552 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony