Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Wójt gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę pieców
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny GOSPODARKA ODPADAMI
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Jakość powietrza
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Raporty o stanie Gminy
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład rady gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Głosowanie imienne
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe radnych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Inne
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zamówienia archiwalne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Rok 2019
   Rok 2018
   Rok 2017
   Rok 2016
   Rok 2015
   Rok 2014
   Rok 2013
   Rok 2012
   Rok 2011
   Rok 2007
2019-09-05 Symbol:  9/19
Budowa parkingu w Kalnej przy ul.Widokowej
2019-09-03 Symbol:  8/19
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonach 2019/2020, 2020/2021
2019-07-15 Symbol:  7/19
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 627039S ul.Łodygowskiej w Godziszce wraz z budową chodnika .
2019-06-03 Symbol:  6/19
Przebudowa dróg gminnych w Buczkowicach ul. Akacjowej i Młyńskiej, w Godziszce ul. Bieszczadzkiej i Cichej, w Rybarzowicach ul.Krokusów, Wierzbowej, Jastrzębiej i Cedrowej.
2019-05-22 Symbol:  5/19
Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej – etap II.
2019-04-18 Symbol:  4/19
Zapytanie ofertowe na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice w 2019 ”.
2019-02-27 Symbol:  3/19
Budowa ośrodka edukacji ekologicznej przy ul.Miodońskiego w Buczkowicach w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej – etap II w systemie zaprojektuj i wybuduj
2019-02-06 Symbol:  2/19
Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych, z terenu gminy Buczkowice,
2019-01-24 Symbol:  1/19
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic w postępowaniu dotyczącym rozgraniczenia nieruchomości
2018-10-11 Symbol:  15/18
Gmina Buczkowice: Zakup energii elektrycznej dla Gminy Buczkowice i jednostek organizacyjnych Gminy Buczkowice na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych oraz oświetlenia ulicznego.
2018-06-27 Symbol:  14/18
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej - etap 1”.
2018-06-20 Symbol:  13/18
„Modernizacja budynku Sokolni w Buczkowicach – utworzenie i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność w zakresie edukacji ekologicznej w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej – etap 1”
2018-06-08 Symbol:  12/18
Gmina Buczkowice: Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice
2018-06-06 Symbol:  11/18
Zapytanie ofertowe na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice w 2018 ”.
2018-05-16 Symbol:  10/18
Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach- zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 13975092 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony