Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Wójt gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę pieców
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny GOSPODARKA ODPADAMI
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Jakość powietrza
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Raporty o stanie Gminy
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład rady gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Głosowanie imienne
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe radnych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Inne
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia 2007 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2008-01-31 Symbol:  ZARZ Nr 105/07
w sprawie powołania Zastępcy Pełnomocnika do Spraw Realizacji Projektu pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice" współfinansowanego z Funduszu Spójności
2007-12-31 Symbol:  ZARZ Nr 106/07
w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków kierownikom jednostek budżetowych Gminy Buczkowice.
2007-12-31 Symbol:  ZARZ Nr 104/07
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 102/07 Wójta Gminy Buczkowice z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2007 i zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Buczkowice na rok 2007
2007-12-31 Symbol:  ZARZ Nr 103/07
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej podległych i nadzorowanych jednostek Gminy Buczkowice na rok 2008.
2007-12-31 Symbol:  ZARZ Nr 102/07
w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2007 i zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Buczkowice na rok 2007
2007-12-28 Symbol:  ZARZ Nr 101/07
w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XVII/87/07 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2007
2007-12-21 Symbol:  ZARZ Nr 100/07
w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XVI/79/07 Rady Gminy Buczkowice z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2007
2007-12-18 Symbol:  ZARZ Nr 99/07
w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2007 i zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Buczkowice na rok 2007
2007-12-13 Symbol:  ZARZ Nr 90/07
Zarządzenie Nr 90/07 Wójta Gminy Buczkowice z 15.11.07 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Buczkowice w
sprawie budżetu Gminy Buczkowice na rak 2008 wraz z objaśnieniami oraz przyjęcia prognozy kwoty długu i informacji o
stanie mienia komunalnego.
2007-12-12 Symbol:  ZARZ Nr 98/07
w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Buczkowice nieruchomości stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 13974822 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony