Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Wójt gminy
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę pieców
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny GOSPODARKA ODPADAMI
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Jakość powietrza
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Raporty o stanie Gminy
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład rady gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Głosowanie imienne
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe radnych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Inne
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Rok 2019
   Rok 2018
   Rok 2017
   Rok 2016
   Rok 2013
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -ARCHIWALNE
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego AKTUALNE
   PLANY ARCHIWALNE
Wyłożenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Buczkowice w terenach rezerwowanych pod zachodni odcinek drogi obwodowej
Wyłożenie w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Buczkowice dla obszaru drogi obwodowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Buczkowice o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Buczkowice w terenach rezerwowanych pod zachodni odcinek drogi obwodowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Buczkowice o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Buczkowice dla obszaru drogi obwodowej
PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY BUCZKOWICE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Buczkowice w obszarze przy ul. Bielskiej
UCHWAŁA NR XXXVI/272/17 RADY GMINY BUCZKOWICE w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Buczkowice /Plan obowiązuje od 13.01.2018/
UCHWAŁA NR XVII/130/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Rybarzowice w terenach U.15, U.16 i U.17.
UCHWAŁA NR XX/155/16 RADY GMINY BUCZKOWICEz dnia 31 sierpnia 2016 r. w w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Godziszka.
UCHWAŁA NR XX/156/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 31 sierpnia 2016 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Kalna
Uchwała Nr XXXIV/226/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2013r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Rybarzowice
Licznik odwiedzin: 14144723 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony