Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę piecy
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny WYBORY ŁAWNIKÓW
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Informacja o jakości powietrza
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Rok 2017
   Rok 2016
   Rok 2013
   Rok 2008
   Rok 2005
   Rok 2003
   Rok 2002
   Rok 2001
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -ARCHIWALNE
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego AKTUALNE
   PLANY ARCHIWALNE
Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Buczkowice we fragmencie obejmującym teren położony w centralnej części gminy przy ulicach: Lipowska, Długa i F.Miodońskiego / Uchwała Nr X/80/2003 z 21.10.2003r./
Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Buczkowice dla obszaru w granicach administracyjnych Sołectwa Buczkowice / Uchwała Nr XXIX/205/05 z dnia 02.02.2005r./
Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Buczkowice dla obszaru Sołectwa Buczkowice w rejonie ul. Bielskiej / Uchwała Nr XXIX/206/05 z dnia 02.02.2005r./
Plan zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Buczkowice w rejonie ul. Akacjowej /Uchwała Nr XIX/91/08 z dnia 27 lutego 2008r./
Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Buczkowice dla działek nr 2000/2,2000/3,2000/7,2000/9,2004/2,2004/3,2004/4,2004/5,2004/9,2005/2.,2005/3,2005/4 - teren położony w rejonie ul. Jama w Buczkowicach /Uchwała Nr XXXV/302/02 z dnia 27.08.2002 r./
Uchwała Nr XXXIV/226/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2013r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Rybarzowice
UCHWAŁA NR XX/156/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 31 sierpnia 2016 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Kalna
UCHWAŁA NR XX/155/16 RADY GMINY BUCZKOWICEz dnia 31 sierpnia 2016 r. w w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Godziszka.
UCHWAŁA NR XVII/130/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Rybarzowice w terenach U.15, U.16 i U.17.
Projekt MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Sołectwa Buczkowice.
UCHWAŁA NR XXXII/238/17 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Buczkowice- PLAN UNIEWAŻNIONY /NIE OBOWIĄZUJE OD 9 PAŹDZIERNIKA 2017R./
Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego dla pgr 1112/5, 1135/4, 1135/5, 1135/6, 1136/3 położonych w Buczkowicach / Uchwała Nr XXVII/1226/2001 z 22.08.2001r/
Projekt zmienionego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Buczkowice
Licznik odwiedzin: 9455284 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony