Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Wójt gminy
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę pieców
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny GOSPODARKA ODPADAMI
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Jakość powietrza
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Raporty o stanie Gminy
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład rady gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Głosowanie imienne
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe radnych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Inne
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zbiór aktów prawa miejscowego Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Rejestr obowiązujących aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę Buczkowice
Uchwała Rady Gminy Buczkowice Nr VIII/70/95 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Rybarzowice
Uchwała Rady Gminy Buczkowice Nr XX/155/97 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Buczkowicach
Uchwała Rady Gminy Buczkowice Nr XX/161/97 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Buczkowice
Uchwała Rady Gminy Buczkowice Nr XXV/204/98 w sprawie nadania nazw ulicom we wsiach Buczkowice, Godziszka i Rybarzowice
Uchwała Rady Gminy Buczkowice Nr III/17/98 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rybarzowice
Uchwała Rady Gminy Buczkowice Nr VI/48/99 w sprawie określenia granic obwodów dla gimnazjów w Gminie Buczkowice
Uchwała Rady Gminy Buczkowice Nr VII/62/99 w sprawie założenia gimnazjów publicznych i ustalenia ich sieci
Uchwała Rady Gminy Buczkowice Nr XXIV/186/01 w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Buczkowicach
Uchwała Rady Gminy Buczkowice Nr XXV/199/01 w sparwie zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych
Uchwała Rady Gminy Buczkowice Nr XXVI/217/01 w sprawie wyznaczenia miejsca prowadzenia targowiska oraz organizacji handlu obwoźnego na terenie Gminy Buczkowice
Uchwała Rady Gminy Buczkowice Nr XXVI/218/01 w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gminie Buczkowice
Uchwała Rady Gminy Buczkowice Nr XXVI/219/01 w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Godziszce
Uchwała Rady Gminy Buczkowice Nr XXVII/226/01 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Buczkowice dla pgr 1112/5, 1135/4, 1135/5, 1135/6, 1136/3 położonych w Buczkowicach
Uchwała Rady Gminy Buczkowice Nr XXVII/231/01 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
Uchwała Rady Gminy Buczkowice Nr XXVII/232/01 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Buczkowice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
Uchwała Rady Gminy Buczkowice Nr XXVIII/240/01 w sprawie zmiany uchwały o zasadach udzielania bonifikaty przy sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych
Uchwała Rady Gminy Buczkowice Nr XXVIII/241/01 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad polityki czynszowej
Uchwała Rady Gminy Buczkowice Nr XXVIII/242/01 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
Uchwała Rady Gminy Buczkowice Nr XXVIII/246/01 w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach- Samodzielnego Publicznego Zakałdu Opieki Zdrowotnej

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 12978333 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony