Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Wójt gminy
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę pieców
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny GOSPODARKA ODPADAMI
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Jakość powietrza
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Raporty o stanie Gminy
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Gminy
znacznik ozdobny Skład rady gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Głosowanie imienne
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe radnych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Inne
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
UCHWAŁA NR XL/298/18 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Buczkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
UCHWAŁA NR XLI/300/18 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Buczkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
ZARZĄDZENIE Nr 55/2018 Wójta Gminy Buczkowice z dnia 31.08.208r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Buczkowice, Rady Powiatu w Bielsku-Białej, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyborów Wójta w dniu 21 października 2018r.
Skład Gminnej Komisji Wyborczej i pełnionych dyżurach
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Buczkowicach
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Buczkowicach
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Buczkowicach w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Buczkowice
Obwieszczenie Wójta Gminy Buczkowice o numerach oraz granicach obwodów głosowania,wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 27 września 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Buczkowice
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Buczkowicach o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Buczkowice bez głosowania w okregu wyborczym nr 5
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Buczkowicach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Buczkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Buczkowicach o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Buczkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Buczkowicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Buczkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Informacja Wójta Gminy Buczkowice o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 października 2018r.
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania, w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Ustalenia Wyników Głosowania o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania, w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informacja o sposobie głosowania oraz o warunkach ważności głosu w wyborach WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST
Informacja o sposobie głosowania oraz o warunkach ważności głosu w wyborach do RAD GMIN LICZĄCYCH DO 20 000 MIESZKAŃCÓW.
Informacja o sposobie głosowania oraz o warunkach ważności głosu w wyborach do RAD POWIATÓW.
Informacja o sposobie głosowania oraz o warunkach ważności głosu w wyborach do SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW.
Licznik odwiedzin: 13039884 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony